San Pablo Coco Festival 2013

San Pablo Coco Festival 2013

Ang San Pablo Coco Festival ay pinagdiriwang tuwing ika-una hanggang ikalawang linggo ng Buwan ng Enero. Pinaparangalan ng mga taga-San Pablo ang kanilang patron na si San Pablo. Matagal nang tradisyon ng mga Pilipino ang piyesta. Isa itong paraan upang pasalamatan ang kanilang patron dahil sa masaganang ani. Sa San Pablo, masaganang ani ng mga [...]